Diện mạo Miracle Boutique

Ngoài cửa bước vào
Ngoài cửa bước vào

Mặt tiền cửa hàng
Mặt tiền cửa hàng

Nhìn lên
Nhìn lên

TV thông tin và quảng cáo sản phẩm
TV thông tin và quảng cáo sản phẩm

Sản phẩm phong phú, đa chủng loại
Sản phẩm phong phú, đa chủng loại

từ quần áo...
từ quần áo...

đến giày dép
đến giày dép

Hệ thống bán hàng chuẩn
Hệ thống bán hàng chuẩn

Barcode chuẩn
Barcode chuẩn

Hệ thống chăm sóc khách hàng: cấp độ, tích lũy điểm, quà tặng
Hệ thống chăm sóc khách hàng: cấp độ, tích lũy điểm, quà tặng